Er træpiller et godt valg?

german pellets

Træpiller udgør et mere klimavenligt valg som brændsel end fossile brændstoffer som gas og olie. Træpillerne produceres af trærester fra træindustrien og savværker. Udbuddet af træpiller afhænger derfor først og fremmest af produktionen hos træværkerne. Træresterne fra træspåner og savsmuld presses sammen til små træpiller, som man kan proppe i fyret og opvarme boligen med fremfor eksempelvis træbrænde. Træpillernes kvalitet afhænger i høj grad af træets oprindelse, træpillernes størrelse og vandindholdet i træet. Derudover har smuld og aske også betydning for udnyttelsen af træpillerne.

Hvad er German pellets?

German Pellets er træpiller, der er produceret i Tyskland. Træpillerne er særligt kendt for den høje og ensartede kvalitet, som gør dem til et økonomisk godt valg at fyre med, da der er mindre spild og luftforurening inden døre. German Pellets betegnes som en miljøvenlig form for brændsel, som kan medvirke til at sænke udgifterne til varmeregningen. German Pellets kan anvendes i både pillefyret, stokerfyret eller brændeovnen.

Hvad er et stokerfyr?

Et stokerfyr er et fyr, hvor man kan bruge flere former for brændsel som for eksempel flis, træpiller eller briketter som opvarmning. Nogle stokerfyr kan også fyre med korn, men afhænger af modellen. Ulempen ved at fyre med korn er, at man skal være opmærksom på, at kornene kan tiltrække skadedyr. Ved et pillefyr bruges udelukkende træpiller som brændsel.

Gør størrelsen en forskel?

Træpiller fås i både 6 og 8 mm, og størrelsen gør en væsentlig forskel, når det gælder træpiller. Størst er dog ikke bedst, når det gælder træpiller. Men hvad er forskellen mellem at brænde med 6 mm træpiller og 8 mm træpiller? Ifølge forskellige tests brænder 6 mm træpiller bedre end 8 mm, da de mindre størrelser har en større overflade. Antallet af træpiller, der skal anvendes, varierer dog alt efter boligens størrelse, og om fyret udgør den primære varmekilde. Derudover kommer indkøbsprisen for træpillerne og deres kvalitet.

You may also like...