Ejerskifteforsikringen danner rammerne for et sikkert boligkøb

Forsikring ved ejerskifte - ejerskifteforsikringer er din sikkerhed.

Dit boligkøb skal være en positiv oplevelse – også i tiden efter handlen. Du står over for din drømmebolig, og der skal tænkes i forsikringer, som er vigtige for, at du trygt kan bo i din nye bolig. En af disse forsikringer er en ejerskifteforsikring, som er med til at danne rammerne for et sikkert boligkøb. En ejerskifteforsikring er ikke et krav, men en meget vigtig beslutning, da fravalg kan medføre, at man selv skal stå for at dække udgifter, hvis man opdager fejl og mangler efter overtagelsen. I forbindelse med et boligkøb vil sælgeren oftest have indhentet et tilbud på en ejerskifteforsikring. Dette tilbud vil blive præsenteret for køberen, som kan vælge at acceptere tilbuddet. Gør man dette, er sælgeren forpligtet til at betale halvdelen af præmien på den ejerskifteforsikring, som er billigst. Der er flere faktorer, som spiller ind, når der skal gives pris for en ejerskifteforsikring – bl.a. husets alder og tilstand. 

Typer af ejerskifteforsikringer

Ejerskifteforsikringer kan være forskellige hos udbyderne på markedet, men der er to primære typer af ejerskifteforsikringe, som opdeles i basis og udvidet. Herunder kan du få et overblik over, hvad de typisk dækker, og hvad der adskiller en basis ejerskifteforsikring fra en udvidet ejerskifteforsikring. 

En basis ejerskifteforsikring dækker typisk de mest grundlæggende og funktionelle risici og skader ved ejendommen, som ikke har været synlige ved inspektionen, hvor den sagkyndige har inspiceret boligen og udarbejdet el – og tilstandsrapporten. Den kan omfatte dækning for strukturelle skader, skjulte mangler, og i visse tilfælde VVS- og elproblemer. Det er individuelle vurderinger, der afgør om skaden kan dækkes, hvorfor man bør læse nærmere om, hvilke typer af fejl, mangler og skader, som din police fremlægger, at denne kan dække. 

En udvidet ejerskifteforsikring, som navnet antyder, giver en mere omfattende dækning. Ud over de elementer, der er dækket af basisforsikringen, kan den også inkludere dækning for skader som følge af tidligere vandskader, skimmelproblemer, og andre potentielle risici. Denne type forsikring kan også dække forurenet grund, som kan give skader på boligen, og nogle selskaber tilbyder også, at forsikringen kan dække kosmetiske forskelle samt ulovlige bygningsindretninger. Alt dette kan man læse mere om i policen, hvis man vælger en udvidet ejerskifteforsikring. 

I begge tilfælde af forsikringer kan man selv vælge, om man vil have en forsikring, som dækker i 5 eller 10 år, men sælgeren betaler kun for halvdelen af præmien på den billigste forsikring, såfremt man accepterer, at man gerne vil tegne en ejerskifteforsikring. 

Hvad kan ejerskifteforsikringer typisk dække?

Undersøg markedet for udbydere, da der kan være forskel, men mere væsentligt er dit behov. Mange sammenligner prisen, men denne skal ikke være afgørende, da noget af det bliver betalt af sælgeren, og at det er din tryghed i mindst 5 år. Dermed kan man bevare roen, hvis der skulle opstå overraskelser. Ejerskifteforsikringer kan beskytte dig mod en række uventede og kostbare udgifter i forbindelse med din nye bolig. Her er nogle af de mest almindelige dækninger:

Strukturelle skader: Dette omfatter skader på bygningens fundament, tag, vægge og andre strukturelle elementer, der indgår under boligens funktionalitet. Det er vigtigt at bemærke, at der kan være skader, som er forventelige, når boligens alder tages i betragtning.

Skjulte mangler: Hvis der er skjulte problemer i huset, som du ikke var klar over ved købet, som ikke er angivet i rapporterne, eller som sælgeren ikke har oplyst, kan forsikringen træde til for at dække omkostningerne ved reparation eller erstatning. Når skaden opdages, skal man tage kontakt til sit forsikringsselskab, så denne er informeret. Herefter vil sagsbehandlingen sættes i gang. 

VVS- og elinstallationer: Basisforsikringen kan omfatte dækning for visse VVS- og el-problemer, men udvidede forsikringer kan tilbyde mere omfattende beskyttelse. Hvis der er ulovlige VVS- eller elinstallationer, kan udgifterne dækkes af forsikringen. 

Tidligere vandskader: Hvis tidligere vandskader ikke blev afsløret ved inspektionen og senere forårsager problemer, kan forsikringen hjælpe med at dække omkostningerne ved at udbedre skaderne. Nogle tidligere vandskader er svære at spotte, hvis de er placeret i afkroge, hvor man ikke kan komme til ved inspektionen, eller hvis der er lagt et nyt gulv ovenpå det eksisterende. 

Forurenet grund: Hvis man har en udvidet ejerskifteforsikring, hvor der er påbudt oprensning, kan denne dække udgifterne ved forurenet grund. 

Stik- og kloakledninger: Nogle selskaber tilbyder, at man med en udvidet efterskifteforsikring kan få dækket omkostninger forbundet med udbedring og rettelser af ulovlige stik- og kloakledninger, som er placeret udenfor bygningen. Dermed er denne type forsikring også med til, at man er dækket, hvis der opdages fejl og mangler uden for husets vægge. 

Vigtigheden i ejerskifteforsikringer

Der er flere grunde til at ejerskifteforsikringer er vigtige, og det er både købers og sælgers sikkerhed, således at man kan undgå tvister og eventuel retssag, da forsikringen kan dække udgifterne. Ovenfor er en række fordele nævnt, og det er primært det økonomiske aspekt, der gør, at forsikringen er vigtig. Ydermere giver det en indre ro, når man skal indgå et boligkøb, da man uden en forsikring har manglende beskyttelse.

Beskyttelse: Ejerskifteforsikringer beskytter dig økonomisk mod uventede omkostninger ved reparationer eller erstatning af skader ved din nye ejendom, som ikke har været synlige.

Tryghed: Forsikringen giver dig tryghed og ro i sindet ved at vide, at du har et økonomisk sikkerhedsnet i tilfælde af uforudsete problemer, som kræver handling for, at problemerne ikke forværres.

Aftalesikkerhed: De kan hjælpe med at sikre, at handlen går glat, da sælgeren og køberen begge er beskyttet mod uventede komplikationer. Dermed kan man undgå stridigheder, som kan opstå, hvis der ikke er økonomisk fundament til, at skaderne kan dækkes.

Problemfrit boligkøb: Ejerskifteforsikringen kan hjælpe med at lette forhandlingen mellem sælger og køber, da den skaber tillid og tryghed, når sælgeren tilbyder, at denne vil betale halvdelen af præmien.

Længere levetid for din bolig: Ved at identificere og løse problemer tidligt kan ejerskifteforsikringer bidrage til at forlænge levetiden for din nye bolig.

Fremtidig salg af bolig: De allerede angivne fejl og mangler i rapporterne, er anmærkninger, man har accepteret, hvorfor man selv kan udbedre disse. Hvis man opdager fejl og mangler, som ikke er angivet, kan forsikringen medvirke til, at disse bliver forbedret, hvorfor de opdagede fejl og mangler ikke vil indgå i nye rapporter, hvis man selv har til hensigt at sælge boligen i fremtiden. 

Forsikringer i forbindelse med ejerskifte er en værdifuld investering, der kan beskytte dig og din investering i din nye bolig. Det er vigtigt at forstå, hvilken type forsikring der passer bedst til dine behov. Gennemgå derfor policen nøje for at forstå dens omfang og betingelser. Med en pålidelig ejerskifteforsikring i hånden kan du træde ind i din nye bolig med større tillid og sindsro.

You may also like...