Står I overfor en forandring på arbejdspladsen?

Mange virksomheder er under en forandring, idet der hele tiden sker noget. Der er mange elementer der bliver ændret eller skal forbedres, som kan forvirre mange på arbejdspladsen. Det kan især være svært at følge med, hvis man ingen anelse har om hvad der foregår, idet man ikke er blevet informeret. Det sker dagligt i virksomheder, som kan være et kæmpe problem, da det ofte er medvirkende til stress. Det ses ofte ved forandringer at selve kravene til medarbejderne stiger i samme tempo, som forandringerne.

Når en medarbejder først har fået stress, medfører det til flere sygedage, som kan give virksomheden og den enkelte medarbejder fatale problemer på længere sigt. Det er derfor vigtigt at man gør noget ved det i god tid. Det er dog langt fra de fleste virksomheder der ved hvad der skal til for at underrette deres medarbejdere og få dem godt på vej. Supplement har dog et kursus i forandringsprocesser, som kan anbefales til alle virksomheder. Her bliver alle de ansatte trænet i at kunne håndtere forandringsprocesser og bruge kreativiteten i stressede øjeblikke. Det kræver meget for de ansatte at skulle sætte en masse energi af til dette, men det hjælper, som sagt, på længere sigt, som alle vil blive tilfredse med. Det er nemlig vigtigt at man bliver lært at kunne magte forandringspresset og kunne håndtere det så godt som muligt, så man kan få noget ud af selve forandringen i stedet for stress. Det kan derfor være hårdt at skulle udarbejde noget nyt i sig selv, hvis man ikke er god til forandringer. Ingen skal dog bekymre sig, da Supplements kursus i forandringsprocesser virkelig hjælper på det hele. På det pågældende kursus i forandringsprocesser vil der både blive taget hånd om det praktiske og følelsesmæssige, så det hele foregår så realistisk som muligt.

Kursets områder:

 • Drivkræfter for forandringer
 • Interne forandringer
 • Sammenlægninger og fusioner
 • Følelsesmæssig intelligens under forandring
 • Plan i egen udvikling

Du vil derfor få en bred forståelse for forandringsprocesser og kunne håndtere dem bedst muligt efter dette forløb. Det indebærer derfor at kunne modtage nye indtryk, bearbejde og omsætte forandringerne og få udbytte af dem. Det kræver enormt meget energi og mentalt overskud, men efter Supplements kursus i forandringsprocesser vil du føle dig parat.

Det er dog ikke det eneste kursus, der er vigtigt at gå igennem, når der foregår forandringsprocesser på arbejdspladsen, da der også sker andre ting under sådanne ændringer. Vi kender alle til, at man kan blive frustreret, hvis der sker noget, som man ikke helt kan følge med i. Det kan derfor medvirke til at man bliver mere irritabel, som derfor går udover kollegaerne. Derfor er det vigtigt at kende til konflikthåndtering, så der ikke opstår noget lignende.

For at undgå dette er der en løsning med Supplements kursus i konflikthåndtering. Her vil arbejdspladsen sammen gå igennem en del områder, som vil styrke sammenholdet. Der bliver fokuseret på hvordan man er som menneske, kollega som leder, og hvordan man håndterer de forskellige konfliktsituationer.

Kursets områder:

 • Hvorfor og hvordan opstår der konflikter?
 • Ser man det samme, når der er konflikter?
 • De forskellige konflikttyper
 • Det følelsesmæssige i konflikter
 • Redskaber til konfliktløsning
 • Kommunikation – rationel og irrationel
 • Hvilke reaktioner der opstår under konflikter
 • Opretholdelse af en arbejdsplads uden konflikter

Der er mange områder, som Supplement vil træne jer i. Derfor er kurset konflikthåndtering enormt givende, da det virkelig vil forsikre jer, at der ikke vil opstå konflikter på arbejdspladsen. For hvis det en dag opstår, skal I blot huske hvad I har lært og benytte de forskellige redskaber. I vil derfor med et kursus i forandringsprocesser og et kurset i konflikthåndtering få styrket hele arbejdspladsens sammenhold. Det vil derfor i fremtiden være meget nemmere at løse problemer og forandringer.

Det kan varmt anbefales at tage disse kurser, så kontakt Supplement, hvis I har interesse i at få en forbedret arbejdsplads med høj arbejdsglæde.

You may also like...