Effektiv videndeling på den moderne arbejdsplads

Det er blevet en helt naturlig del af vores arbejdsliv at skulle dele vores viden. Fx vil vi ofte komme ud for at vi skal lære en kollega op på vores fagområde, men det er ikke altid let. Hvis man ikke ved, hvordan man skal gribe det an, når man skal dele ud af sin viden, så kan man nærmest føle, at man gør mere skade end gavn.

Det første skridt på vejen til effektiv videndeling er at acceptere, at det ikke nødvendigvis er den kollega du skal lære noget, som ikke kan følge med – Måske er det dig selv, der skal være bedre til at formidle din viden. Kort sagt kræver effektiv videndeling de rette værktøjer, når det kommer til kommunikation og pædagogikken i det hele. Det kræver indsigt at kunne føre effektiv videndeling på arbejdspladsen ud i livet.

Forestil dig, at den viden du har så meget af på netop dit faglige område bare er grundstenen. Det er kun den basis du skal bruge, når du skal til at i gang med at lære fra dig. Men skal videndelingen være effektiv, så skal du også vide, hvordan du lærer fra dig, og hvordan mennesker lære ny ting og tilegner sig ny viden.

Det er ikke længere til at komme uden om, at videndeling er en central del i vor alles arbejdsliv. Du skal med andre ord kunne dele din viden effektivt og med masser af gennemslagskraft.

De altoverskyggende nøgleord på vejen imod effekt videndeling er:

Læring

Motivation

Kommunikation

You may also like...